Warm welkom op de website van Sijsling Ontzorgt 

Maak je zich zorgen om je toekomst?

Gaat je gezondheid achteruit ?

heb je een hulpvraag over :

 • zorg thuis /langer thuis blijven/thuiszorg / begeleiding /wijkverpleging/hulpmiddelen thuis
 • mantelzorg/ mantelzorgcompliment/mantelzorgvergoeding/ondersteuning mantelzorg
 • verpleeghuiszorg /WLZ / gewaarborgde hulp/ CIZ indicatie / WLZ zorg thuis
 • ongeneeslijk ziek en zorg +ondersteuning nodig/ terminale zorg thuis
 • soorten indicaties /zorg in natura (ZIN) /PGB (Persoonsgebonden Budget)
 • WMO /huishoudelijk hulp / begeleiding / Hulpmiddelen
 • CAK /eigen bijdrage /SVB
 • (onafhankelijk ) Clientondersteuning /vergoeding voor clientondersteuning
 • Wilsverklaring/wilsbekwaamheid
 • Curatele, bewind en mentorschap/ (levens)testament
 • Nazorg nabestaanden

Sijsling Ontzorgt is je vraagbaak en wegwijzer binnen het nieuwe zorgsysteem!

 

Wij kunnen je helpen wij ontzorgen