Wijkverpleegkundigen zijn erg nodig door de hervorming van de zorg. Eigen regie, ontzorgen én zo lang mogelijk thuis zijn de uitgangspunten van onze nieuwe participatiemaatschappij. De rollen en taken van wijkverpleegkundigen veranderen hierdoor. De wijkverpleegkundige krijgt een spilfunctie en kan de gewenste veranderingen vormgeven én versnellen.

De regieverpleegkundige( HBO -Verpleegkundige, niveau 6) net als ik mogen indiceren.  Ik indiceer voor mensen die een persoonsgebonden budget hebben of willen aanvragen voor wijkverpleging.

Werkwijze

Je kunt zich rechtstreeks bij mij aanmelden via 06-52657794 of via de contactformulier onder aan deze pagina met de mededeling dat je graag zelf de zorg wilt inkopen en dat je hiervoor (opnieuw) geïndiceerd dient te worden. Om de juiste gegevens te hebben om te kunnen indiceren voor de wijkverpleging dient er ten alle tijden een huisbezoek plaats te vinden.

Op werkdagen wordt er binnen 48 uur contact met je opgenomen. Telefonisch vindt er kort intake plaats om alvast in te schatten of je onder de Zorgverzekeringswet valt . Daarnaast wordt NAW gegevens genoteerd om een opdrachtovereenkomst op te stellen .

Sijsling Ontzorgt voert pas haar werkzaamheden uit als de opdrachtovereenkomst is getekend en de benodigde informatie in je bezit is.

Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige het volgende nodig:

Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist
Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig
Kopie van een legitimatiebewijs
Kopie van een verzekeringspas/ polisblad

Na ondertekening wordt er een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek let de ik op wat jezelf kan en wat je niet kan. Ik noteer alles wat gezien en gehoord heb in een intakeformulier en daar uit vloeiend maak ik een zorgplan in het Omaha systeem.

Het zorgplan bespreek ik met je , eventueel kan er nog aanvulling of wijzing aangebracht worden in het zorgplan. Bij akkoord ondertekenen wij het zorgplan en ik indiceer de uren voor de functie Persoonlijk Verzorging of Verpleging wordt het verpleegkundige gedeelte 1 van het aanvraagformulier zelf door mij ingevuld.

Nadat het zorgplan akkoord is maakt Sijsling Ontzorgt de factuur op met de uren t.b.v. de indicatie  – o.a. het huisbezoek, het uitwerken van de indicatie en een 2e contact (telefonisch of huisbezoek), telefonische contact met zorgverleners/ zorgverzekeraar enzovoort, krijgt jezelf de factuur van Sijsling Ontzorgt en deze kunt jezelf declareren bij je zorgverzekeraar. Hierbij moet je rekening houden dat minder terug krijgt van de zorgverzekeraar omdat Sijsling Ontzorgt een ongecontracteerd zorgaanbieder is. Als de factuur betaald is krijg je getekende zorgplan en ingevulde aanvraagformulier verpleegkundige gedeelte 1 gemaild of via post.

Het verzekerde gedeelte en het budgetplan dient door jezelf ingevuld te worden. Vervolgens kunt je de formulieren naar je verzekeraar opsturen. Nadat de zorgverzekeraar je formulieren heeft ontvangen dan krijgt je van de zorgverzekeraar te horen of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.