Problematiek zorgvrager zeer onderschat

Problematiek zorgvrager zeer onderschat

PROBLEMATIEK ZORGVRAGER ZEER ONDERSCHAT

VAN KASTJE NAAR DE MUUR

Op zijn sterfbed heeft mijn partner mij nadrukkelijk verzocht om door te gaan met mijn eigen bedrijf. Ondanks je verdriet om mij ga alsjeblieft door Jetje zei hij tegen mij, met je deskundigheid en je vechtlust ( pitbullmentaliteit) in te zetten voor de kwetsbare medemens. Zij hebben jou zo hard nodig, zoals ik jou nodig had ☹. Zo probeerde ik in september 2017 langzaam mijn werkzaamheden op te pakken. Nu bijna een jaar verder heeft mijn partner jammer genoeg gelijk gehad.
Wat een schrijnende situatie kom ik wekelijks tegen. Wekelijks wordt ik gebeld door ongeruste, radeloze zorgvragers en/of overbelaste mantelzorgers, buren, kennissen of collega’s met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Hieronder enkele voorbeelden:
1. Zo ook Rekina Sterenborg met haar grote verantwoordelijkheidsgevoel. Half oktober 2017 kreeg ik een telefoontje van haar. Hulpvraag 1: Kun jij acuut hulp bieden bij het regelen van zorg voor een zeer goede kennis, dit moet binnen 14 dagen geregeld zijn. Deze kennis zat ter observatie in het verpleeghuis. Dementie was daar gediagnosticeerd. Per 1 november moest deze kennis terug naar huis, was tegoed voor het verpleeghuis . Deze kennis heeft 24 uur toezicht, zorg, begeleiding en huishoudelijke hulp nodig . Geen thuisorganisaties mochten deze zorg thuis leveren.

2. Paar maanden geleden werd ik gebeld door een familielid. De familie vonden dat er niet goed voor vader in verpleeghuis gezorgd werd. Daarnaast liep de communicatie met de zorgverleners +verpleegarts stroef, er wordt niet naar ons geluisterd aldus de familie. Tijdens onze eerste telefoon gesprek probeerde ik met adviezen en tips de familielid te stimuleren om zelf het gesprek aan te gaan met het verpleeghuis. Echter ging dat niet goed en kwam de familie bij mij terug, Met de volgende Hulpvraag 2: Kun jij niet optreden voor ons als onze woordvoerder/ deskundige die met het verpleeghuis in gesprek gaat?

3. In april 2018 kwam ik in contact met een erg betrokken en bezorgde dochters van een oudere echtpaar ( 80+) zorgmijders, ernstige botontkalking, NAH( Niet-aangeboren hersenletsel) , eigenlijk niet meer vertrouwt om thuis te wonen, moeder onthoudt vader van zorg, diverse hulpverleners zijn betrokkene maar weten niet van elkaar wie wat doet, huisarts komt er 2 a 3 per keer week over de vloer i.v.m. ernstige pijnklachten moeder. Hulpvraag 3: Kun jij kijken wat er echt nodig is en eventueel een indicatie stellen?

Laatste voorbeeld: Paar weken terug belde familiehulp . De ex-partner had huishoudelijk hulp aangevraagd doorverwezen door de WMO. Tijdens de intake/indicatie huishoudelijk hulp komt de volgende problematiek op tafel: verslaafd , black-out , verwaarlozing en is niet instaat om voor zichzelf te zorgen en ex-partner heeft ouderlijke huis verlaten. Dhr is niet geholpen alleen met huishoudelijke hulp. Crisissituatie. Hulpvraag 4: kun jij deze casus oppakken? Antwoord ja dat zou ik graag willen, echter wie gaat mij betalen. Als ZZP- er moet ik vaker deze vraag stellen.
In eerste instantie verwijs ik naar de gemeente, andere thuiszorgorganisaties. De gemeente/wmo/sociaal team is niet te bereiken op donderdagmiddag . Thuiszorgorganisaties zitten vol, nemen de casus niet in behandeling. Op mijn advies belde de familiehulp met een organisatie die eerstelijnsverblijf plekken heeft . Er wordt beloofd dat zij terug bellen, maar bellen niet terug.
Familiehulp belt mij terug op donderdagavond. Mijn zorg hart begin steeds sneller te kloppen en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Donderdagavond laat stuur ik de zorgverzekeraar nog een mail, leg ik deze casus voor en vraag toestemming voor te kijken wat de zorgvraag is en wat er ingezet moet worden. Echter wordt dit afgewezen. Valt niet onder de wijkverpleging. Toch ben ik er in gestapt omdat ik vind dat deze cliënt hulp nodig heeft. Tijdens mijn huisbezoek vrijdagmiddag kon ik concluderen dat de cliënt met spoed opgenomen moet worden in afkickkliniek ( lichamelijk toestand erg slecht ) en de cliënt geeft overduidelijk aan dat hij heel graag geholpen wilde worden.

Dit zijn louter enkele voorbeelden. Wat mogen wij dankbaar zijn dat in deze casussen mantelzorgers , buren, kennissen en collega’s erg betrokken zijn en hulp durven te vragen.

Wat gebeurt er met onze kwetsbare medemensen die deze hulp niet hebben?

Bij deze roep ik iedereen op die in de zorg werkt # zzp #huisartsen #zorgverzekeraars, #gemeenten #ziekenhuizen #thuiszorg#zorgkantoren#GGZ#VNN #verpleeghuizen #onafhankelijke clientondersteuners#zorgmentor om meer samen te werken en de dialoog met elkaar aan te gaan. Stel de zorgvrager en hun mantelzorger centraal. Denk als generalist en waar nodig als specialist. Durf domein/zorgwetten overstijgende te denken en toon lef om de grenzen van de zorgwetten op te zoeken. Schroom niet om gebruik te maken van elkaar expertise. Zijn er meerdere disciplines bij een hulpvraag betrokken maak dan gebruik van een casemanager .

Vragen, ideeën of wil je samenwerken bel mij gerust 06-52657794

Reacties zijn gesloten.