1.Aanmelden

Je kunt een afspraak maken telefonisch (06-52657794), via de mail info@sijslingontzorgt.nl of via de sociale media (denk hierbij aan je naam, adres en telefoonnummer!) of via het contactformulier. 

Als je contact opneemt via de contactformulier of via mail krijgt je eerst mail terug met informatie. Mocht hierna verder gebruik wil maken van  diensten van Sijsling Ontzorgt dan neemt Sijsling Ontzorgt telefonisch contact met je op.

2. Telefonisch voorgesprek

Binnen 24 uur belt Sijsling Ontzorgt je terug voor een telefonisch voorgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. 

Aan de hand van een vragenlijst stelt Sijsling Ontzorgt  samen met jouw de persoonlijke hulpvraag vast, inventariseert  wat je behoeften en wensen zijn en geeft Sijsling Ontzorgt aan wat zij in dit geval voor je kan betekenen.

3.intakegesprek

Tijdens het voorgesprek is gebleken dat Sijsling Ontzorgt iets voor je kan betekenen en dat je gebruik wil maken van haar diensten. Daarbij gaat je akkoord met de kosten voor het intakegesprek.

De intakegesprek vindt bij je thuis plaats en zonodig bij Sijsling Ontzorgt thuis.  Samen met jou brengen wij aan de hand van uitgebreide vragenlijst je situatie in kaart ( dit is echt nodig om jouw een goed advies te kunnen geven!)

Nodig gerust een familielid of een vertrouwenspersoon uit als je het prettig vindt dat er iemand hierbij aanwezig is om met je mee te luisteren en aan te vullen.

Zo kunt je naderhand nog met iemand spreken over mijn diensten en wat goed voor je is.

4. Overeenkomst/offerte 

Na deze intakegesprek heeft  je 2 mogelijkheden:

  1. Je wilt geen gebruik maken van diensten van Sijsling Ontzorgt.  Je krijgt een gespreksverslag met een advies + een factuur voor de intakegesprek a 65 euro

  2.  Je wilt verder met Sijsling Ontzorgt.  Sijsling Ontzorgt stuurt eventueel een offerte toe. Dit is een voorstel met (een indicatie van) de tijd die nodig is om één en ander met of voor je (of je naaste) te organiseren en wat eventueel gaat kosten of van welke voorziening(en) je  gebruikt kunt maken. Als je akkoord gaat met offerte stuurt Sijsling Ontzorgt je een overeenkomst met de opdracht samen met de algemene voorwaarden.

5. Vervolggesprek

Na aanleiding van uitgebreide intakegesprek zijn de knelpunten duidelijk naar voren gekomen. Tijdens het vervolggesprek begeleid Sijsling je met het maken van keuzes en met welke zaken je het eerst wilt oplossen.

Van dit gesprek ontvangt je een verslag, met daarin een beknopte beschrijving van jouw situatie en de gemaakte afspraken, adviezen, actie en wie wat doet ( zo kan ik een aanvraag doen bij de WMO en je zoon plaats een advertentie voor een tuinman)

 6. Opdracht uitvoeren

Met het opdracht uitvoeren bedoelt Sijsling Ontzorgt praktische uitvoering geven aan je hulpvraag /vragen. zoals bijvoorbeeld het helpen bij het opstellen van een levenstestament. zie voor meer voorbeelden bij kopje diensten

7. Overleg voortgang opdracht , zonodig bijstellen

Mocht Sijsling Ontzorgt bijvoorbeeld een aanvraag voor jou hebben gedaan bij de WMO, dan houdt Sijsling Ontzorgt je  regelmatig op de hoogte van de voortgang en zonodig moeten wij de plannen bijstellen.

8. Evaluatie + 9. Afsluiten

Nadat de opdracht is voltooid bespreek Sijsling Ontzorgt met je hoe het gegaan is, wat ging goed? en wat kon beter? wat zijn je wensen met het onderhouden van contact met Sijsling Ontzorgt?