Wat kan Sijsling Ontzorgt voor je doen?

Allereerst helpt Sijsling Ontzorgt met het formuleren van  je/jullie hulpvraag .  Daarnaast geeft Sijsling Ontzorgt informatie, advies en instructie over mogelijkheden om zorg en hulp te organiseren.  Samen bespreken wij wat prettig voor jou/ jullie zou zijn, wat nodig is en wat mogelijk is.  En, indien dat gewenst wordt neem Sijsling Ontzorgt regeltaken van jou of je familie over.

Sijsling Ontzorgt kan je o.a. helpen met:

 • Aanvraag indicaties voor zorg vanuit de Wlz of Zorgverzekeringswet, in PGB of in natura

 • Aanvraag voorzieningen van uit de Wmo, in PGB of in natura

 • Wet- en regelgeving toelichten, zodat u gericht wel of niet een aanvraag kunt doen of procedure in bezwaar en beroep kunt starten

 • Contact leggen met en bemiddeling bij instanties (CIZ, CAK, zorgverzekeraar, zorgkantoor, thuiszorg, gemeente)

 • Optreden als uw onafhankelijke cliëntondersteuner

 • Deskundige ondersteuning bij het aanschaffen van hulpmiddelen in en rondom de woning (in samenwerking met ergotherapeuten en gecertificeerde installateurs en leveranciers)

 • Domotica en zorg op afstand

 • Het selecteren en regelen van een huishoudelijke hulp of begeleiding (met verklaring omtrent gedrag)

 • Het regelen van maaltijden en boodschappen aan huis

 • Informatie over wilsverklaring, wilsbekwaamheid, (levens)testament, curatele, bewind en mentorschap, levenstestament, vermogensbeheer en uitvaart

 • Namens u optreden als notarieel gevolmachtigde

 • Namens u optreden als uw Mentor

 • Begeleiding bij de notaris, accountant, fiscalist en jurist

 • Samenstellen van uw persoonlijke zorgplan

 • Organiseren van dagbesteding,begeleiding, vervoer, (met)gezelschap

 • Regelen van uw persoonlijke alarm, sleutelkluis, val- en dwaaldetectie, cameratoezicht bij 24 uurs dienst zorg met opvolging alarm, door uw familie, mantelzorger of een professionele organisatie

 • Regelen van passende zorg en ondersteuning (na een operatie of verblijf in een ziekenhuis of instelling)

 • Het regelen van particuliere thuiszorg of een particuliere woonvorm

 • Het organiseren van uitstapjes of een reis met zorg faciliteiten en begeleiding

 • Informatie over alternatieve woonmogelijkheden in de regio.

 • Het regelen van uw verhuizing en eventueel het opslaan van meubelen

 • Het regelen van het uitlaten en verzorgen van uw huisdier

 • Financiële ondersteuning, zoals administratie, overstappen naar andere leveranciers voor energie, internet, telefoon en televisie

 • Helpen bij het opzeggen van abonnementen en (energie/huur/water) contracten

 • Ondersteuning van mantelzorgers: naast emotionele ondersteuning bied ik praktisch hulp, bijvoorbeeld regelzaken overnemen en/of  vervangende zorg regelen (respijtzorg)

 • Nazorg aan nabestaanden: naast emotionele ondersteuning bied ik praktisch hulp m.b.t. financiële en administratieve zaken waar nabestaanden mee te maken krijgen (erfenis, verzekeringen, opzeggen abonnementen en lidmaatschap, overschrijven auto enz.)

Daarnaast kan Sijsling Ontzorgt als Regie-Verpleegkundige je helpen met:

 • Indiceren wijkverpleging

 • Advies, informatie en voorlichting m.b.t. bepaalde ziekte bijvoorbeeld Dementie, Reuma of ALS ( Amyotrofische Laterale Sclerose) of aanleren van handelingen bijvoorbeeld injecteren of uitzuigen enz.

 • Als verpleegkundige begeleiden bij bezoek huisarts of ziekenhuisbezoek

  Extra diensten voor ZZP-ers in de zorg , zorgorganisaties en/of gemeenten

 • Sijsling Ontzorg kan voor ZZP-er in de zorg of zorgorganisaties of gemeenten indiceren WMO/ wijkverpleging/Wlz

 • Zorg voor een cliënt organiseren + opstarten.

 • Optreden als onafhankelijke cliëntondersteuner

 • Het voeren van het eindgesprek met de cliënt of met de nabestaanden.

Heeft u een andere specifieke (zorg) vraag bel of vul het contactformulier