Wijkverpleegkundigen zijn erg nodig door de hervorming van de zorg. Eigen regie, ontzorgen én zo lang mogelijk thuis zijn de uitgangspunten van onze nieuwe participatiemaatschappij. De rollen en taken van wijkverpleegkundigen veranderen hierdoor. De wijkverpleegkundige krijgt een spilfunctie en kan de gewenste veranderingen vormgeven én versnellen.

De regie-verpleegkundige (HBO -Verpleegkundige, niveau 5/6) net als Sijsling Ontzorgt mogen indiceren.

Sijsling Ontzorgt indiceert voor mensen die een (her) indicatie wijkverpleging PGB nodig hebben.

Je kunt rechtstreeks bij Sijsling Ontzorgt aanmelden, met de mededeling dat je graag zelf de zorg wilt inkopen en dat je hiervoor (opnieuw) geïndiceerd dient te worden.

Sijsling Ontzorgt maakt gebruik van Omaha systeem en Nedap.

Binnen 24 uur neemt Sijsling Ontzorgt contact met je op en vindt er een huisbezoek plaats. Tijdens deze telefonisch gesprek wordt er gevraagd naar je Nam-gegevens ( Naam, Adres, Woonplaats) en bij welke zorgverzekeraar je bent verzekerd, zo kan Sijsling Ontzorgt de juiste papieren meenemen.

Tijdens dit bezoek wordt er goed gekeken wat  jezelf kan en wat je niet kan. Om de juiste gegevens te hebben om te kunnen indiceren voor de wijkverpleging dient er ten alle tijden een huisbezoek plaats te vinden.

Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige het volgende nodig:

  • Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist

  • Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig

  • Kopie van een legitimatiebewijs

  • Kopie van een verzekeringspas/ polisblad

Nadat de wijkverpleegkundige heeft geïndiceerd voor de functie Persoonlijk verzorging of Verpleging wordt het verpleegkundige gedeelte van het aanvraagformulier zelf door de wijkverpleegkundige ingevuld.

Het verzekerde gedeelte en het budgetplan dient door jezelf ingevuld te worden. Vervolgens moet je de formulieren naar de verzekeraar opsturen.

Nadat de zorgverzekeraar jouw formulieren heeft ontvangen dan krijgt je van de zorgverzekeraar te horen of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

De uren voor het indiceren probeer Sijsling Ontzorgt rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Sijsling Ontzorgt declareer als niet-gecontracteerde zorgverlener. Elke zorgverzekeraar heeft hier andere tarieven en beleidregels voor.  Sijsling Ontzorgt hanteert de NZA -tarief.  Vaak is hier een overeenkomst en akte van cessie voor nodig. Deze heeft Sijsling Ontzorgt standaard bij haar als zij bij jou op huisbezoek komt.