“Iedereen kan plotseling zomaar mantelzorgers worden”

Definitie mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis,  langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur per week wordt hulp geboden.

mantelzorg overkomt je !

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Dit betekent vaak dat er veel lasten op uw schouders heeft, met regelzaken, gezin draaiende houden, werken en allerlei zorgen (vaak ook financieel). Dit heeft een hoog risico op overbelasting wat grote gevolgen heeft voor u en uw gezin!  Wilt u weten of u als mantelzorger overlast bent, doe de mantelzorgtest.

Wat ik erg belangrijk vindt dat u op de been blijft.tweehandenwebsite

wat kan ik voor u betekenen?

Naast een luisterend oor bieden wil ik samen met u kijken wat u nodig heeft. Hoe houdt u het vol? kijk hier waarmee ik u kan helpen