1.Aanmelden

Je kunt een afspraak maken telefonisch (06-52657794), via de mail info@sijslingontzorgt.nl of via de sociale media (denk hierbij aan uw naam, adres en telefoonnummer!) of via het contactformulier. 

 

2. Huisbezoek

Samen met jou brengt Sijsling Ontzorgt aan de hand van uitgebreide vragenlijst je situatie in kaart en stelt Sijsling Ontzorgt een zorgplan op.

Het kan zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn. Of dat het nodig is om mee te lopen met de zorgmomenten. 

3. Na het indiceren

Nadat Sijsling Ontzorgt heeft geïndiceerd voor de functie Persoonlijk verzorging of Verpleging wordt het verpleegkundige gedeelte van het aanvraagformulier zelf door Sijsling Ontzorgt ingevuld. Het verzekerde gedeelte en het budgetplan dient door jezelf ingevuld te worden. Vervolgens moet je de formulieren naar de verzekeraar opsturen.

Nadat de zorgverzekeraar je formulieren heeft ontvangen dan krijgt je van de zorgverzekeraar te horen of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

De uren t.b.v. de indicatie  – o.a. het huisbezoek, het uitwerken van de indicatie en een 2e contact (telefonisch of huisbezoek), worden rechtstreeks bij je zorgverzekeraar gedeclareerd.

4. Vervolg

Er wordt afgesproken wanneer ik weer langs kom om te evalueren en eventueel bijstellen.