Ik hanteer 2 verschillende werkwijzen.

1. zie werkwijze indiceren wijkverpleging PGB

2.  zie algemene werkwijze voor alle overige werkzaamheden