Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Wilt u thuis sterven? 24 uur zorg nodig?

Dan kan de zorg geleverd worden op twee manieren zorg in nature of met Persoonsgebonden Budget ( PGB) . Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 

Bij een persoonsgebonden budget (pgb):

  • regel je zelf je zorg;
  • huur je met dat budget je eigen zorgverleners in;
  • bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je geholpen wordt;
  • koop je zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
  • kies je voor eigen regie.

Met een pgb leid je je eigen leven, ondanks je chronische ziekte of beperking

Een pgb geeft meer vrijheid dan zorg in natura (ZIN), maar je moet ook veel regelen en hiervoor moet je echt kennis van zaken van hebben, om de juiste papieren in te vullen en met juiste loket te communiceren.

Sijsling Ontzorgt heeft hier een gedegen opleiding en jaarlijks bijscholing voor gevolgd als zorgconsulent en staat je graag bij met alle jouw PGB vragen en helpt u graag met aanvragen van Persoonsgebonden budget (PGB) .