Wat is het PGB? Kom ik in aanmerking voor een PGB? Hoe vraag ik een PGB aan? Dit zijn allemaal vragen die ik dagelijks van mantelzorgers te horen krijg.

Heeft jij of je kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heb je zorg nodig door ouderdom? Wilt je thuis sterven? 24 uur zorg nodig?

Dan kan de zorg geleverd worden op twee manieren zorg in nature of met Persoonsgebonden Budget ( PGB) . Een PGB is een bedrag waarmee je zorg kunt kopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat je krijgt is uw budget. 

Heb ik recht op PGB?

Een PGB, oftewel een persoonsgebonden budget, is bedoeld voor degenen die door bijvoorbeeld een chronische ziekte, fysieke of mentale beperking of ouderdom behoefte hebben aan ondersteuning. Dit kan dus ook voor mantelzorgers opgaan.

Met jouw PGB zorg je dat jij en diegene waar je voor zorgt een budget hebben om aan zijn of haar behoeftes te voldoen. Zo kun je bijvoorbeeld een zorgverlener voor huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging met het PGB inschakelen. Er zitten overigens wel enkele voorwaarden aan het PGB verbonden. Zo mag je niet in de schulden zitten of een WSNP-registratie hebben.

Door middel van een PGB-indicatie kun je checken of je in aanmerking komt. Indien je niet precies weet hoe dit moet of waar je moet zijn, help ik je graag verder. Daarbij geef ik je advies over of een PGB in jouw situatie de beste optie is, of dat je beter voor een andere mogelijkheid zoals zorg in natura kunt gaan.

Er zijn 4 soorten PGB. Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft:

 • een PGB vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
 • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
 • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
 • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis

Bij een persoonsgebonden budget (pgb):

 • regel je zelf je zorg;
 • huur je met dat budget je eigen zorgverleners in;
 • bepaal je zelf waar, wanneer en hoe je geholpen wordt;
 • koop je zelf voorzieningen in zoals een rolstoel;
 • kies je voor eigen regie.

Een PGB aanvragen

Het aanvragen van een PGB doe je met een PGB-aanvraagformulier. Het verschilt echter per zorgverzekeraar ,gemeente en zorgkantoren : iedereen gebruikt eigen formulieren. Nadat je het aanvraagformulier voor PGB hebt ingeleverd, zal er worden berekend of en zo ja op hoeveel PGB je recht hebt. Daarna krijg je een budget toegekend, wat je op passende wijze naar eigen invulling mag besteden.

Omdat het nogal zoeken kan zijn naar wanneer je naar welke instantie toe moet stappen en hoe je het formulier in dient te vullen, kan ik je desgewenst helpen bij de aanvraag van je PGB. Met persoonlijke aandacht zal ik jou zo veel mogelijk ontzorgen.

Voor jouw PGB hulp nodig? Doe een beroep op de ondersteuning van Sijsling Ontzorgt en verkrijg alle informatie en ondersteuning die je nodig hebt. Ook treedt Sijsling Ontzorgt op als gewaarborgde hulp. meer info over gewaarborgde hulp zie deze link https://www.sijslingontzorgt.nl/gewaarborgde-hulp-wlz/

Bij alle vier soorten PGB kan Sijsling Ontzorgt ondersteuning en begeleiding bieden. Zie voor meer informatie over ondersteuning WLZ en ZVW https://www.sijslingontzorgt.nl/gewaarborgde-hulp-wlz/ en https://www.sijslingontzorgt.nl/her-indicatiestelling-wijk-verpleging-zvw-pgb/

Bij jeugdwet/WMO kan Sijsling Ontzorg helpen met aanvragen van maatwerk-voorziening.

 • opstellen van zorgplan/begeleidingsplan/ persoonlijke plan/familiegroepsplan ;
 • helpen met hulpvraag duidelijk op papier te krijgen ;
 • toelichting wet en regelgeving;
 • aanwezig zijn bij keukentafelgesprek;
 • advies m.b.t bezwaar.

Voordelen PGB

Met een pgb leid je je eigen leven, ondanks je chronische ziekte of beperking

Een pgb geeft je meer vrijheid dan zorg in natura (ZIN), maar je moet ook veel regelen en hiervoor moet je echt kennis van zaken van hebben, om de juiste papieren in te vullen en met juiste loket te communiceren.

Sijsling Ontzorgt heeft hier een gedegen opleiding en jaarlijks bijscholing voor gevolgd als zorgconsulent en staat je graag bij met alle jouw PGB vragen en helpt je graag met aanvragen van Persoonsgebonden budget (PGB) . Sijsling Ontzorgt staat klaar om jou alles omtrent het PGB in Westerlee en omstreken uit te leggen. Van een PGB aanvragen tot het optimaal besteden hiervan; ik bied jou alle ondersteuning.

Ook biedt Sijsling Ontzorgt praktische individuele begeleiding via PGB.

Meer informatie bel 06-52657794 of stel je vraag via het contactformulier