Er zijn 4 soorten PGB. Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft:

  • een PGB vanuit de Jeugdwet, voor zorg aan kinderen tot 18 jaar
  • een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), voor langdurige zorg thuis
  • een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), voor verzorging en verpleging thuis

Bij alle vier soorten PGB kan Sijsling Ontzorgt ondersteuning bieden. Zie voor meer informatie over ondersteuning WLZ gewaarborgde-hulp-wlz en ZVW her-indicatiestelling-wijk-verpleging-zvw-pgb

Bij jeugdwet/WMO kan Sijsling Ontzorg helpen met aanvragen van maatwerk-voorziening.

  • opstellen van zorgplan/begeleidingsplan/ persoonlijke plan/familiegroepsplan ;
  • helpen met hulpvraag duidelijk op papier te krijgen ;
  • toelichting wet en regelgeving;
  • aanwezig zijn bij keukentafelgesprek;
  • advies m.b.t bezwaar.

Ook biedt Sijsling Ontzorgt praktische individuele begeleiding via PGB.