Sijsling Ontzorgt biedt een hele brede dienstverlening aan in de gezondheidzorg.   Dit komt omdat Henriette Sijsling, de eigenaar van Sijsling Ontzorgt heel breed is opgeleid als regie verpleegkundige, sociaal worker, zorgconsulent en onafhankelijke clientondersteuner.

Sijsling ontzorgt biedt maatwerk. Het is voor Sijsling Ontzorgt belangrijk dat er een klik is tussen haar en haar cliënt en eventueel mantelzorger(s).

De dienstverlening van Sijsling Ontzorgt is gebaseerd op ontzorgen.  

Ontzorgen doormiddel van:

 • Helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • Informatie en advies geven over de mogelijkheden voor het inzetten van zorg, over diverse zorgvormen, zorgaanbieders en hoe deze zorg betaald kan worden (Zorg in Natura of Persoons gebonden budget, Pgb)
 • Wet- en regelgeving toelichten
 • Informatie en advies over en hulp bij aanvragen m.b.t wilsverklaringen, wilsbekwaamheid, levenstestament, curatele, bewind en mentorschap
 • Gesprekken helpen voorbereiden
 • helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder;
 • meedenken over afspraken over de hulp die je krijgt
 • ondersteunen bij het opstellen van een persoonlijk plan of zorgplan over wat de beste zorg voor jou is en je bijstaan bij de bespreking van een zorgplan met uw zorgaanbieder; ondersteunen bij het aanvragen van een Wlz-indicatie
 • meegaan naar gesprekken ( huisarts/ziekenhuis/UWV/gemeente-soc team/ CIZ  enz)
 • Contact leggen met en bemiddeling bij instanties (CIZ, CAK, zorgverzekeraar, zorgkantoor, thuiszorg, gemeente)
 • bemiddelen tussen jou en je zorgaanbieder, als je de zorg graag anders wilt invullen en je er zelf niet uitkomt met de zorgaanbieder;
 • ondersteunen in procedures van klachten, geschillen, bezwaar en beroep;
 • ondersteunen en informeren bij het aanvragen van een herindicatie.
 • ontzorgen door middel van het adviseren en regelen van aanvragen, hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, medische verzorging, maaltijd service regelen en het doen/regelen  van boodschappen
 • Als mentor ook wel vertrouwenspersoon genoemd, hulp bieden , ondersteuning en bescherming bij het behartigen van persoonlijke zaken.
 • Indiceren wijkverpleging
 • Advies, informatie en voorlichting m.b.t.  bepaalde ziekte bijvoorbeeld Dementie, Reuma of ALS ( Amy trofische Laterale Sclerose) of aanleren van handelingen bijvoorbeeld injecteren of uitzuigen enz.
 • 24 uur zorg opstarten + coördineren van zorg thuis WLZ of terminale zorg
 • nazorg aan nabestaanden ( naast emotionele ondersteuning, bied ik praktisch hulp m.b.t. financiële en administratieve zaken waar nabestaanden me te maken krijgen ( erfenis, verzekeringen, opzeggen abonnementen en lidmaatschap, overschrijven auto enz.)